Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko Referent/Specjalista w Dziale Księgowości i Finansów

1. Opis stanowiska:

Stanowisko: Referent/Specjalista

Forma zatrudnienia: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: budynek Ekosystem Sp. z o.o. – ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław

Główne obowiązki:

– obsługa księgowo-finansowa Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą o rachunkowości i innymi przepisami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz skarbowymi,

– obsługa płacowa Spółki,

– sporządzanie analiz finansowo-księgowych, sprawozdań oraz raportów na potrzeby podmiotów zewnętrznych oraz Zarządu.

2. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe;

– minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

– dobra znajomość obsługi komputera i biurowych programów komputerowych.

3. Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;
– kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie w pracy;

– kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 111).

4. Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w terminie do dnia 15.06.2016 r. na adres :

– Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Referent/Specjalista w Dziale Księgowości i Finansów” lub

– e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów).

5. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-906 lub osobiście w pok. 111.