Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania zamówień na zakup organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pod nazwą handlową „e-kompost”, wytwarzanego na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu