Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że przetarg na „Zakup zestawu urządzeń do czyszczenia elewacji i usuwania graffiti” został unieważniony, gdyż nie złożono żadnej oferty.