Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 07.05.2013 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora I – Stare Miasto i Śródmieście”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 07.05.2013 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące ofert:

Oferta nr 1:

SITA Zachód Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

Cena brutto: 218 417 063,76 zł.

Oferta nr 2:

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Bielany Wrocławskie

Cena brutto: 200 706 587,64 zł.