Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego” zostały zawarte umowy na:

–   zadanie nr 1 – w dniu 04.07.2013 r. z firmą:

UNIQ POLIMEDIA Marcin Sawicz

ul. Oppmana 5, 51-142 Wrocław

na wartość brutto: 5 781,00 zł,

–   zadanie nr 2 – w dniu 04.07.2013 r. z firmą:

UNIQ POLIMEDIA Marcin Sawicz

ul. Oppmana 5, 51-142 Wrocław

na wartość brutto: 36 654,00 zł,

–   zadanie nr 3 – w dniu 04.07.2013 r. z firmą:

BUSINESS POINT Sp. z o.o.

ul. Erazma Ciołka 11A/302, 01-402 Warszawa

na wartość brutto: 3 542,40 zł.