Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź nr 1 na pytanie do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o stanowisko ws. dopuszczenia następującego rozwiązania technicznego przy wykonywaniu „Deklaracji o wysokości opłat …” z zadania nr 3:

Nasze urządzenie umożliwi klejenie stron formularza w trakcie falcowania arkusza. Oznacza to, że możemy skleić 4 kartki (8 stron), natomiast dziewiąta strona znajdowałaby się na osobnej kartce A4 włożona do wnętrza sklejonego formularza ośmiostronicowego. Czy dopuszczają Państwo takie rozwiązanie?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.