Biuletyn Informacji Publicznej

9/2013 Drukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego

Numer postępowania: 9/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-06-19 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi