Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 12.08.2013 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert.

W dniu 12.08.2013 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard

ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 51 906,00 zł,

– zadanie nr 2 – 2 952,00 zł,

– zadanie nr 3 – 1 549,80 zł.

oferta nr 2 – LEGRA Sp. z o.o.

ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 82 041,00 zł.

oferta nr 3 – Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.

ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 49 938,00 zł.

oferta nr 4 – BUSINESS POINT Sp. z o.o.

ul. Erazma Ciołka 11A/302, 01-402 Warszawa

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 53 505,00 zł,

– zadanie nr 2 – 2 066,40 zł,

– zadanie nr 3 – 3 837,60 zł.

oferta nr 5 – Oficyna Wydawniczo – Reklamowa SAGALARA Monika i Wojciech Sagalara

ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 61 281,06 zł,

– zadanie nr 2 – 4 206,60 zł,

– zadanie nr 3 – 5 841,27 zł.

oferta nr 6 – UNIQ POLIMEDIA Marcin Sawicz

ul. A. Oppmana 5, 51-142 Wrocław

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 53 505,00 zł.