Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego” do realizacji zamówienia zostali wybrani następujący wykonawcy:

– zadanie nr 1:

Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.

ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

z ceną ofertową brutto: 49 938,00 zł,

– zadanie nr 2:

Oficyna Wydawniczo – Reklamowa SAGALARA Monika i Wojciech Sagalara

ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź

z ceną ofertową brutto: 1 746,60 zł (po poprawkach),

– zadanie nr 3:

Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard

ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża

z ceną ofertową brutto: 1 549,80 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejsze oferty (spełniające wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard

ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża

Zadania nr 1, 2 i 3

2) LEGRA Sp. z o.o.

ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków

Zadanie nr 1

3) Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.

ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

Zadanie nr 1

4) BUSINESS POINT Sp. z o.o.

ul. Erazma Ciołka 11A/302, 01-402 Warszawa

Zadania nr 1, 2 i 3

5) Oficyna Wydawniczo – Reklamowa SAGALARA Monika i Wojciech Sagalara

ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź

Zadania nr 1, 2 i 3

6) UNIQ POLIMEDIA Marcin Sawicz

ul. A. Oppmana 5, 51-142 Wrocław

Zadanie nr 1

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

Numer

oferty

Ilość punktów

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 3

1

9,62

5,92

10,00

2

6,09

3

10,00

4

odrzucona

odrzucona

odrzucona

5

8,15

10,00

2,65

6

9,33