Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego” w dniu 22.08.2013 r. zostały zawarte umowy z następującymi wykonawcami:

– zadanie nr 1:

Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.

ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

z ceną ofertową brutto: 49 938,00 zł,

– zadanie nr 2:

Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard

ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża

z ceną ofertową brutto: 2 952,00 zł.

– zadanie nr 3:

Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard

ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża

z ceną ofertową brutto: 1 549,80 zł.