Biuletyn Informacji Publicznej

15/2013 Drukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego

Numer postępowania: 15/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-08-12 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi