Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjnych oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego” zostały zawarte umowy z następującymi Wykonawcami:

1) zadanie nr 2 – w dniu 17.08.2015 r.:

Drukarnia VIPER Sp. z o.o.

ul. Rejtana 25/35, 42-202 Częstochowa

na wartość brutto: 1 353,00 zł,

2) zadanie nr 3 – w dniu 30.07.2015 r.:

Drukarnia VIPER Sp. z o.o.

ul. Rejtana 25/35, 42-202 Częstochowa

na wartość brutto: 814,75 zł.

Umowa na zadaniu nr 1 nie została zawarta.