Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 5-6 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający dopuści zmianę rozmiaru plakatu z 370×340 na 370×320?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rozmiaru plakatu.

Pytanie nr 6:

Czy dopuszczają Państwo możliwość wykonania książeczek na papierze kredowym o gramaturze 170g? Pytanie to uzasadnione jest faktem, iż papiery o gramaturze 180g nie występują bądź występują niezwykle rzadko. Wśród papierów czołowych producentów możemy wybrać gramaturę 170g lub 200g.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania książeczek na papierze kredowym o gramaturze 170g. Zgodnie z zapisami SIWZ książeczki mają być wydrukowane na papierze kredowym minimum 180g/m2.