Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego” do realizacji zamówienia zostali wybrani następujący wykonawcy:

– zadanie nr 1:

ARIALDRUK Sp. z o.o.

ul. Traugutta 23, 43-300 Bielsko – Biała

z ceną ofertową brutto: 11 217,60 zł,

– zadanie nr 2:

WPPRINT Potasznik Piotr

ul. Kościuszki 35A/10, 14-200 Iława

z ceną ofertową brutto: 28 597,50 zł,

– zadanie nr 3:

Drukarnia „AGPRESS” Adam Łukawski

Nowa Biała 34, 09-411 Biała

z ceną ofertową brutto: 11 685,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejsze oferty (spełniające wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) „Reprotechnika-Wrocław” Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław

zadania nr 1, 2 i 3

2) Barbara Mastek Zakład Usług Poligraficznych Printgraph (zmiana po wyjaśnieniach)

ul. Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko

zadania nr 1, 2 i 3

3) Fabryka Kreacji „PAVOS” Aleksandra Żuk

ul. Jerzmanowska 99, 54-530 Wrocław

zadania nr 1, 2 i 3

4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „STOLGRAF” Pasternak, Rodziewicz Sp.j. (zmiana po wyjaśnieniach)

ul. Świebodzka 41, 58-141 Stanowice

zadanie nr 2

5) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ZAPOL” Dmochowski Sobczyk Sp.j.

Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

zadania nr 1, 2 i 3

6) WPPRINT Potasznik Piotr

ul. Kościuszki 35A/10, 14-200 Iława

zadania nr 1, 2 i 3

7) Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.

ul. Najświętszej Marii Panny 52, 42-200 Częstochowa

zadania nr 1 i 2

8) „LEGRA” Sp. z o.o.

ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków

zadania nr 1 i 2

9) Polskie Centrum KREACJA s.c.

ul. Storczykowa 30, 55-040 Bielany Wrocławskie

zadania nr 1, 2 i 3

10) Drukarnia „AGPRESS” Adam Łukawski

Nowa Biała 34, 09-411 Biała

zadania nr 1, 2 i 3

11) Oficyna Wydawniczo – Reklamowa SAGALARA Monika i Wojciech Sagalara

ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź

zadania nr 1 i 2

12) ARIALDRUK Sp. z o.o.

ul. Traugutta 23, 43-300 Bielsko – Biała

zadania nr 1, 2 i 3

13) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAN-POL” Daniel Witkowski

ul. Kalinowa 54, 44-100 Gliwice

zadania nr 1, 2 i 3

14) Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak

ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

zadania nr 1 i 2

15) Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa

zadania nr 1, 2 i 3

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

Numer

oferty

Ilość punktów

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 3

1

6,00

5,53

3,87

2

9,60

oferta odrzucona

8,26

3

6,00

6,45

6,78

4

5,34

5

6,00

5,53

3,16

6

8,48

10,00

9.26

7

5,33

5,16

8

6,85

6,20

9

4,80

5,16

4,75

10

8,00

6,45

10,00

11

9,60

8,61

12

10,00

8,15

9,04

13

8,00

9,11

7,60

14

9,60

7,38

15

4,36

4,07

7,60