Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Drukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego” zostały zawarte umowy na:

–  zadanie nr 1 – w dniu 12.06.2013 r. z firmą:

ARIALDRUK Sp. z o.o.

ul. Traugutta 23, 43-300 Bielsko – Biała

na wartość brutto: 11 217,60 zł,

–  zadanie nr 2 – w dniu 13.06.2013 r. z firmą:

WPPRINT Potasznik Piotr

ul. Kościuszki 35A/10, 14-200 Iława

na wartość brutto: 28 597,50 zł,

–  zadanie nr 3 – w dniu 21.06.2013 r. z firmą:

Drukarnia „AGPRESS” Adam Łukawski

Nowa Biała 34, 09-411 Biała

na wartość brutto: 11 685,00 zł.