Biuletyn Informacji Publicznej

8/2013 Drukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego

Numer postępowania: 8/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-06-05 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi