Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego” w dniu 30.03.2016 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

POCZTA POLSKA S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich  130, 00-940 Warszawa

z ceną ofertową brutto: 97 387,29 zł.