Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 04.07.2013 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.

W dniu 04.07.2013 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – KONSORCJUM:

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena brutto:

– zadanie nr 4 – 26 568 893,27 zł.

oferta nr 2 – Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Cena brutto:

– zadanie nr 2 – 24 004 182,54 zł,

– zadanie nr 4 – 26 742 961,03 zł,

– zadanie nr 5 – 15 393 691,60 zł.

oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Cena brutto:

– zadanie nr 1 – 31 133 195,67 zł,

– zadanie nr 3 – 26 240 296,06 zł,

– zadanie nr 5 – 15 962 612,76 zł.