Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole” zostały zawarte umowy na:

– zadanie nr 1 – w dniu 15.07.2013 r. z:

Przedsiębiorstwem Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie,

55-040 Kobierzyce

na wartość brutto: 31 133 195,67 zł

– zadanie nr 3 – w dniu 15.07.2013 r. z:

Przedsiębiorstwem Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie,

55-040 Kobierzyce

na wartość brutto: 26 240 296,06 zł,

– zadanie nr 4 – w dniu 22.07.2013 r. z:

Konsorcjum:

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

na wartość brutto: 26 568 893,28 zł,

– zadanie nr 5 – w dniu 12.08.2013 r. z:

Przedsiębiorstwem Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie,

55-040 Kobierzyce

na wartość brutto: 15 962 612,76 zł.