Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole” do realizacji zamówienia zostali wybrani następujący wykonawcy:

– zadanie nr 1:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

z ceną ofertową brutto: 47 192 758,66 zł,

– zadanie nr 2:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 36 404 620,46 zł,

– zadanie nr 3:

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 41 958 908,72 zł,

– zadanie nr 4:

Konsorcjum:

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 44 994 517,25 zł,

– zadanie nr 5:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 25 683 779,47 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejsze oferty (spełniające wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Konsorcjum:

SUEZ Zachód Spółka z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

zadanie nr 4.

2) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Zadanie nr 2 i nr 5.

3) Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

Zadanie nr 1.

4) Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Zadanie nr 3.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) Zadanie nr 1 – oferta nr 3:

– w kryterium cena – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie dodatkowymi pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 5 – 10,00 pkt,

– w kryterium jakość realizacji zadania – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 10,00 pkt,

2) Zadanie nr 2 – oferta nr 2:

– w kryterium cena – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie dodatkowymi pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 5 – 10,00 pkt,

– w kryterium jakość realizacji zadania – 9,00 pkt,

– łączna punktacja – 9,90 pkt,

3) Zadanie nr 3 – oferta nr 4:

– w kryterium cena – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie dodatkowymi pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 5 – 10,00 pkt,

– w kryterium jakość realizacji zadania – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 10,00 pkt,

4) Zadanie nr 4 – oferta nr 1:

– w kryterium cena – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie dodatkowymi pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 5 – 0,00 pkt,

– w kryterium jakość realizacji zadania – 0,00 pkt,

– łączna punktacja – 6,00 pkt,

5) Zadanie nr 5 – oferta nr 2:

– w kryterium cena – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie dodatkowymi pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 5 – 10,00 pkt,

– w kryterium jakość realizacji zadania – 9,00 pkt,

– łączna punktacja – 9,90 pkt.