Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole” zostały zawarte umowy z następującymi wykonawcami:

– zadanie nr 1 – w dniu 13.03.2017 r. z:

Przedsiębiorstwem Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

na wartość brutto: 47 192 758,66 zł,

– zadanie nr 2 – w dniu 10.03.2017 r. z:

Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

na wartość brutto: 36 404 620,46 zł,

– zadanie nr 3 – w dniu 13.03.2017 r. z:

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

na wartość brutto: 41 958 908,72 zł,

– zadanie nr 4 – w dniu 10.03.2017 r. z:

Konsorcjum:

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

na wartość brutto: 44 994 517,25 zł,

– zadanie nr 5 – w dniu 10.03.2017 r. z:

Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

na wartość brutto: 25 683 779,47 zł.