Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 07.05.2013 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora IV – Psie Pole”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 07.05.2013 r. o godz. 13:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena brutto: 115 052 945,40 zł.

Oferta nr 2:

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach

ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice

Cena brutto: 128 894 645,52 zł.