Biuletyn Informacji Publicznej

5/2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora IV – Psie Pole

Numer postępowania: 5/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-05-07 10:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi