Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 07.05.2013 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 07.05.2013 r. o godz. 13:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

SITA Zachód Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

Cena brutto: 256 142 061,00 zł.

Oferta nr 2:

Konsorcjum:

Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Cena brutto: 235 282 682,88 zł.