Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 1259/2013                                                            Wrocław, dnia 01.03.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY WROCŁAW W OBRĘBIE SEKTORA III – FABRYCZNA

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy

4. Szczegółowe Warunki Umowy

5. Wykaz załączników do SIWZ

6. Załączniki od nr 1 do nr 11

7. Wzór gwarancji

Załączniki: