Biuletyn Informacji Publicznej

4/2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna

Numer postępowania: 4/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-05-07 10:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi