Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 07.06.2016 r. o godz. 9:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 07.06.2016 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Cena brutto: 249 664 039,56 zł.