Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 07.05.2013 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora II – Krzyki”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 07.05.2013 r. o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Bielany Wrocławskie

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Cena brutto: 195 569 127,00 zł.