Biuletyn Informacji Publicznej

3/2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora II – Krzyki

Numer postępowania: 3/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-05-07 10:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi