Biuletyn Informacji Publicznej

30/2014 Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu

Numer postępowania: 30/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-12-16 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi