Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego” w dniu 29.12.2014 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

InPost Sp. z o.o.

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

na wartość brutto: 170 099,11 zł.