Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Kompleksowe zagospodarowanie obejmujące m.in. załadunek, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), pochodzących z Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu” w dniu 12.12.2013 r. została zawarta umowa z następującym Konsorcjum:

KOZERA Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 15, 46-146 Domaszowice

BIORECO Sp. z o.o.

ul. Legnicka 55/6, 54-203 Wrocław

na wartość brutto: 97 200,00 zł.