Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.13710/10/2014/W                         Wrocław, dnia 17.10.2014 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. JANOWSKIEJ 51 I UL. KOZIEJ (SKŁADOWISKO ODPADÓW) WE WROCŁAWIU

  

 

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr V

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji