Biuletyn Informacji Publicznej

22/2017 Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu

Numer postępowania: 22/2017

Termin składania ofert: 2017-12-12 10:30

Termin otwarcia ofert: 2017-12-12 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

Rodzaj: usługi