Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 09.12.2016 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu na „Kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 09.12.2016 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 59 532,00 zł.

Czas trwania zamówienia: 01.01.2017 r – 31.12.2017 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

K35 Usługi przyjazne środowisku Łukasz Kowalczyk

Komorze 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Żelichowski Marek Firma Usługowa

ul. Jana Długosza 1, 41-219 Sosnowiec

Cena ofertowa brutto: 48 314,40 zł.

Czas trwania zamówienia: 01.01.2017 r – 31.12.2017 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.