Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź nr 1 na pytanie do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie specyfikacji kołnierzy mocujących zawory regulacyjne w stacji zbiorczej biogazu przewidziane do wymiany zgodnie z §1 pkt 3.9 specyfikacji, oraz kolor farb służących do pokrycia głowic studni – 1 pkt 3.8 i wyznaczenia studni – 1 pkt 3.10.

Odpowiedź nr 1:

1. Specyfikacja kołnierzy mocujących zawory regulacyjne w stacji zbiorczej biogazu:

– kołnierz stalowy DN 50 – 60 szt.,

– tuleja kołnierzowa PE 63 – 60 szt.,

– mufa PE 63 – 60 szt.

2. Kolor farby służącej odnowienia istniejących oznaczeń na wszystkich głowicach studni odgazowujących – biały.

3. Nalepkami informującymi o strefie zagrożenia wybuchem należy oznakować wszystkie 30 głowic studni odgazowujących.