Biuletyn Informacji Publicznej

22/2016 Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu

Numer postępowania: 22/2016

Termin składania ofert lub wniosków: 2016-12-09 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

Rodzaj: usługi