Biuletyn Informacji Publicznej

2/2020 Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora IV – Psie Pole

Numer postępowania: 2/2020

Termin składania ofert: 2020-05-22 11:30

Termin otwarcia ofert: 2020-05-22 12:00

Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje bez ogłoszenia

Rodzaj: usługi