Biuletyn Informacji Publicznej

2/2016 Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora II – Krzyki

Numer postępowania: 2/2016

Termin składania ofert lub wniosków: 2016-06-07 09:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi