Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 13.03.2014 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 13.03.2014 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 – Andrzej, Aleksandra i Marek Włodarczyk „Eko-Ekspert” s.c.

Pl. Wolności 10A/6, 40-078 Katowice

Cena brutto: 51 780,00 zł

Oferta nr 2 – GEOTRADE Sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 88/1a, 50-231 Wrocław

Cena brutto: 87 204,00 zł