Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/1773/03/2014/W                                                                   Wrocław, dnia 05.03.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ INSTALACJI ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH „MAŚLICE” PRZY UL. KOZIEJ WE WROCŁAWIU

   

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Instrukcja obsługi sterowania instalacji do pozyskiwania biogazu z wysypiska Maślice

6. Instrukcja obsługi stacji zbiorczej biogazu KNZ

7. Dokumentacja techniczno-ruchowa obsługi ssawy gazowej i automatyki KNA1 z pochodnią PG 300 do spalania biogazu wysypiskowego