Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu” w dniu 18.03.2014 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

Andrzej, Aleksandra i Marek Włodarczyk „Eko-Ekspert” s.c.

pl. Wolności 10A/6, 40-078 Katowice

na wartość brutto: 51 780,00 zł.