Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu odbioru odpadów komunalnych (miejsca gromadzenia odpadów – pojemniki podziemne, półpodziemne i osłony śmietnikowe)” w dniu 05.02.2016 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

architekciPL Jerzy Hnat

ul. Kościelna 1/7, 44-100 Gliwice

TRANS-GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec sp.j.

ul. Witkiewicza 4, 38-500 Sanok

na wartość brutto: 430 500,01 zł.