Biuletyn Informacji Publicznej

21/2015 Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu odbioru odpadów komunalnych (miejsca gromadzenia odpadów – pojemniki podziemne, półpodziemne i osłony śmietnikowe)

Numer postępowania: 21/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2016-01-08 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi