Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu” w dniu 22.12.2015 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

na wartość brutto: 56 432,40 zł.