Biuletyn Informacji Publicznej

20/2015 Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu

Numer postępowania: 20/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-12-15 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi