Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w dniu 15.12.2016 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

POCZTA POLSKA S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

na wartość brutto: 192 648,60 zł.