Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 10.09.2013 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę kopert do siedziby Zamawiajacego”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert.

W dniu 10.09.2013 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – 3R Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś

ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny

Cena brutto: 15 418,05 zł.

oferta nr 2 – WPPRINT Piotr Potasznik

ul. Kościuszki 35A/10, 14-200 Iława

Cena brutto: 16 691,10 zł.

oferta nr 3 – Qseven Renata, Jacek Kurlus Sp.j.

ul. Przysiółki 4, 64-360 Zbąszyń

Cena brutto: 11 709,60 zł.

oferta nr 4 – Partner Papes Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław

Cena brutto: 16 065,93 zł.

oferta nr 5 – ERIE MARCINKIEWICZ Sp.j.

ul. Ślężna 116, 53-111 Wrocław

Cena brutto: 19 293,78 zł.

oferta nr 6 – UNIQ POLIMEDIA Marcin Sawicz

ul. A. Oppmana 5, 51-142 Wrocław

Cena brutto: 18 954,30 zł.