Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę kopert do siedziby Zamawiającego” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

Qseven Renata, Jacek Kurlus Sp.j.

ul. Przysiółki 4, 64-360 Zbąszyń

z ceną ofertową brutto: 11 709,60 zł

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) 3R Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś

ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny

2) WPPRINT Piotr Potasznik

ul. Kościuszki 35A/10, 14-200 Iława

3) Qseven Renata, Jacek Kurlus Sp.j.

ul. Przysiółki 4, 64-360 Zbąszyń

4) Partner Papes Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław

5) ERIE MARCINKIEWICZ Sp.j.

ul. Ślężna 116, 53-111 Wrocław

6) UNIQ POLIMEDIA Marcin Sawicz

ul. A. Oppmana 5, 51-142 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – odrzucona,

oferta nr 2 – odrzucona,

oferta nr 3 – 10,00 pkt,

oferta nr 4 – odrzucona,

oferta nr 5 – 6,07 pkt,

oferta nr 6 – 6,18 pkt.