Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.19412/11/2015/W                                    Wrocław, dnia 05.11.2015 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE (ZAŁADUNEK, TRANSPORT I ODZYSK) ODPADÓW O KODZIE 19 05 03 – KOMPOST NIEODPOWIADAJĄCY WYMAGANIOM (NIENADAJĄCY SIĘ DO WYKORZYSTANIA), POCHODZĄCYCH Z KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. JANOWSKIEJ 51 WE WROCŁAWIU

 

  

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji